nasza oferta dla przemysłu i firm

filtry do wody
dla przemysłu


Filtry dla przemysłu i labolatoriów

Przemysłowe stacje uzdatniania wody:


Systemy do zmiękczania wody - zmiękczacze wody polecamy wszędzie tam, gdzie woda jest zbyt twarda, aby mogła być bezpiecznie używana.

Urządzenia do filtracji wody - filtry do zastosowań w przemyśle - należy stosować je wszędzie tam, gdzie jakość wody jest niezadowalająca i wymaga oczyszczenia.

Przemysłowe urządzenia odwróconej osmozy wykorzystywane są w procesie odwróconej osmozy, podczas którego oddzielamy wodę od rozpuszczonych w niej substancji, bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych.

Laboratoryjne urządzenia do odwróconej osmozy pozwalają otrzymać wodę o bardzo wysokim stopniu czystości, do takich szczególnych zastosowań np. w laboratoriach i ośrodkach badawczych.

Filtry węglowe stosujemy tam, gdzie woda musi zostać oczyszczona z substancji organicznych, humusu, fenoli, chloru i jego związków, pestycydów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń chemicznych.

Demineralizatory wody należy stosować wszędzie tam, gdzie chcemy mieć gwarancję otrzymania wody o wysokim stopniu czystości.

Dezynfekcja promieniami UV stosowana jest gdy chcemy usunąć z wody mikroorganizmy, które mogą spowodować u człowieka procesy chorobotwórcze.

Urządzenia demineralizacyjne do ścieków pogalwanicznych służą do uzdatniania i demineralizacji wody oraz do przetwarzania ścieków galwanicznych zawierających matale ciężkie i cjanki.

Odżelazianie i odmanganianie wody stosujemy gdy w wodzie mamy nadmiar związków żelaza, co jest często poważnym problemem w zaopatrywaniu ludności w wodę.